Huijarisyndrooma

Uusi työ, vastuullisempi asema. Innostuksen sijasta mahanpohjasta kuitenkin kouraisee. Missä vaiheessa huomataan, että en oikeasti osaakaan mitään?

Kokemusta ja työvuosia saattaa olla takana useampia, mutta epävarmuus omista taidoista vie työnilon. Niin sanotusta huijarisyndroomasta kärsivät monet korkeakoulutetut, osa koko työuransa ajan. Yleisintä se on kuitenkin uran alkutaipaleella ja vasta valmistuneilla. On vaikea uskoa, että osaa ja on pätevä tehtävään, vaikka esimies antaisi myönteistä palautetta. Kompensoidakseen tunnetta huijarisyndroomasta kärsivä vaikenee ja tekee kahta kovemmin töitä.

Omia ajatusvääristymiä voi onneksi työstää ja muuttaa. Ensimmäinen askel on tiedostaa ja kyseenalaistaa ne. Hyödyllistä on pohtia mitä pitäisi osata, jotta voi uskoa omaan ammattitaitoonsa.