Palvelut

Työnohjausta, valmennusta, koulutusta

Puunto on kumppaninasi, kun haluat kehittää työyhteisösi toimintatapoja, työhyvinvointia, työilmapiiriä, kulttuuria tai vuorovaikutusta. Usein myös organisaation muutostilanteet ovat hetkiä, jolloin ulkopuolisesta kumppanista on hyötyä. Puunnon työskentelymenetelmiä ovat:

  • Fasilitointi
  • Työnohjaus
  • Koulutukset ja valmennukset

Osallistujina voi olla koko työyhteisö, työtiimi, esimiehet tai yksittäiset työntekijät. Yhteistyön pohjana on aina yhteinen keskustelu ja tarpeiden arviointi. Usein on hyvä haastatella ja kuulla työyhteisöä, etenkin, jos tavoitellaan muutosta toimintatavoissa tai työyhteisössä on työhyvinvoinnin kehittämistarpeita.  Puunnolla on käytössä myös verkkopohjaisia kartoitustyökaluja.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä millaiset teemat ja toteutukset tukisivat työyhteisöänne parhaiten.

Palvelut

Työhyvinvointia edistävät palvelut

Puunto tarjoaa tiimeille ja työyhteisöille työhyvinvoinnin edistämiseksi työnohjausta, valmennuksia, työpajoja ja kehittämishankkeita.

Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa tarkastellaan ja kehitetään toimintatapoja ja löydetään uusia näkökulmia. Työnohjauksessa voi tuulettaa ajatuksia, oppia itsestä ja samalla saada lisää ymmärrystä myös muiden käyttäytymiseen.

Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu työkalu, joka kuvaa ihmisten toimintatapoja, eroavaisuuksia ja vahvuuksia. Peili-käyttäytymisprofiili sopii erinomaisesti työyhteisön ja esimerkiksi esimiestyön kehittämiseen, sillä se antaa konkreettisia välineitä ihmisten välisten erojen johtamiseen ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseen.

Uravalmennus

Etsitkö yhteistyökumppania toteuttamaan muutosturvavalmennuksia tai pohditko omaa suuntaa kohti unelmaduunia? Puunnon valmentajalla Petra Beddalla on vuosien kokemus tuloksekkaasta ryhmien ja yksilöiden työnhaku- ja uravalmennuksesta eri toimialoilta

Puunto – Valitse valoisampi työelämä