Työnohjaus

Kiireinen työelämä ei usein anna mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen. Työnohjaus on paikka, jossa on mahdollisuus pysähtyä oman työn äärelle.  Sen myötä on mahdollisuus käydä luottamuksellista keskustelua koulutetun työnohjaajan kanssa työhön liittyvistä ilmiöistä, haasteista ja harmeista.

Työnohjaus on prosessi, jossa tarkastellaan ja kehitetään toimintatapoja ja löydetään uusia näkökulmia. Työnohjauksessa voi tuulettaa ajatuksia, oppia itsestä ja samalla saada lisää ymmärrystä myös muiden käyttäytymiseen. Ohjaus voi olla tukena muutostilanteissa luoviessa ja työn hallintaan liittyvien huolien ja ristiriitojen käsittelyssä. Työnohjausta hyödynnetään usein myös oman ammatillisen kasvun tukena ja silloin, kun omassa työroolissa tapahtuu muutoksia.

Työnohjauksen alussa sovitaan yhdessä tavoitteet ja toimintatavat. Matkan varrella oivalletaan, opitaan ja arvioidaan.

Työnohjaus sopii monenlaisiin tarpeisiin

 • Työn tavoitteiden selkeyttämiseen
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen
 • Oman työroolin tueksi ja kehittämiseksi
 • Toimintapojen tarkasteluun ja kehittämiseen
 • Organisaation muutostilanteessa
 • Vertaistuen saaminen omaan työhön (ryhmätyönohjaus)
 • Työuupumuksen ehkäisyyn
 • Työn tunnekuorman käsittelyyn ja purkamiseen

Kenelle työnohjaus sopii

Työnohjaus on parhaimmillaan koko työyhteisön prosessi. Se sopii erinomaisesti ryhmille ammatillisen reflektion alustaksi, mutta sitä voidaan toteuttaa myös tiimeittäin, pareittain tai yksilöohjauksena.  Työnohjauksesta hyötyvät yrityksen johto, esimiehet, asiantuntijat sekä yrittäjät toimialasta riippumatta.

Miten työnohjausprosessi käynnistyy

Ennen mahdollista yhteistyön aloittamista sovimme ajan, jolloin tutustumme puolin ja toisin. Kuulen tarpeistanne ja toiveistanne, ja kerron itsestäni ja toimintatavoistani. Alkukartoitus on maksuton, ja sen jälkeen tilaajalla on vielä mahdollisuus rauhassa harkita yhteistyötä. Mikäli päädymme yhteistyöhön, teemme yhteistyösopimuksen, jossa sovimme yhdessä prosessin tavoitteista, toimintatavoista ja pituudesta.

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko livenä (pääkaupunkiseudulla) tai videopuhelimen välityksellä.

Jos kiinnostuit työnohjauksesta joko itsellesi tai yhteisöllesi, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, niin keskustellaan lisää tilanteestanne ja tarpeistanne.

Työnohjauksen hinta

Hintaan vaikuttaa prosessin pituus ja osallistujien määrä.

Työohjaus
esimiehille ja johdolle

Esimiestyö on moninainen ammatti, jonka todellinen avain menestykseen on ihmisten johtamisen taito. Siihen auttaa, kun löytää omat henkilökohtaiset vahvuudet johtajana ja kehittää itsetuntemusta.  Hyvä johtaminen ja esimiestyö luovat perustan työssä viihtymiselle ja kasvulle sekä liiketoiminnan kehittymiselle.

Työnohjaus sopii erinomaisesti esimiesryhmille ammatillisen reflektion alustaksi ja vertaiskokemuksen vaihtamiseen. Työnohjausta voidaan toteuttaa myös tiimeittäin, pareittain tai yksilöohjauksena. 

Työnohjauksen suosituimpia teemoja

 1. Itsetuntemus
  Hyvä itsetuntemus on esimiestyössä onnistumisen kannalta välttämätöntä. Itsetuntemuksen osa-alueita ovat paitsi vahvuudet ja osaaminen myös persoonallisuus, arvot ja motivaatio. Esimiehenä sinun on hyvä tunnistaa, millä tavalla teet päätöksiä, miten asemoit itsesi ryhmässä, millaisia arvoja haluat työssäsi toteuttaa ja millaisten taitojen käyttäminen motivoi sinua.  Hyvä itsetuntemus mahdollistaa toisen ihmisen aidon arvostamisen ja kunnioituksen.
 2. Omat vahvuudet esihenkilönä
  Mitkä ovat sinun vahvuutesi johtajana? Miten tunnistat ja hyödynnät niitä johtamistyössä parhaiten? Vahvuuksiin keskittyminen on tehokas tapa kehittää työtä sekä työssä menestymistä ja viihtymistä. Vahvuuksia käyttäessä se, mikä meissä on parasta, vahvistuu ja saa lisää voimaa. Omien vahvuuksien tunteminen auttaa tunnistamaan myös toisten vahvuuksia ja delegoimaan työtä niin, että tuloksellisuus ja työtyytyväisyys kulkevat käsikädessä.
 3. Vuorovaikutustilanteet
  Esimiestyötä tehdään pitkälti vuorovaikutuksessa. Luottamus luodaan tilanteissa, jotka on hoidettu aidosti, avoimesti ja suoraselkäisesti. Vahva luottamus helpottaa kohtaamista ja viestintää ja auttaa selvittämään myös ristiriidat. Peili-käyttäytymisprofiilin (alla) yksi osa-alue on luottamuksen rakentaminen.
 4. Itsensä johtaminen ja ajanhallinta
  Esimiestyö on haastavaa ja usein yksinäistä. Viikonloput voivat kulua töistä palautuessa. Siksi on tärkeä löytää paitsi omia keinoja stressinhallintaan myös tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille.

Puunto – Valitse valoisampi työelämä

Palvelut

Työhyvinvointia edistävät palvelut

Puunto tarjoaa tiimeille ja työyhteisöille työhyvinvoinnin edistämiseksi työnohjausta, valmennuksia, työpajoja ja kehittämishankkeita.

Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa tarkastellaan ja kehitetään toimintatapoja ja löydetään uusia näkökulmia. Työnohjauksessa voi tuulettaa ajatuksia, oppia itsestä ja samalla saada lisää ymmärrystä myös muiden käyttäytymiseen.

Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu työkalu, joka kuvaa ihmisten toimintatapoja, eroavaisuuksia ja vahvuuksia. Peili-käyttäytymisprofiili sopii erinomaisesti työyhteisön ja esimerkiksi esimiestyön kehittämiseen, sillä se antaa konkreettisia välineitä ihmisten välisten erojen johtamiseen ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseen.

Uravalmennus

Etsitkö yhteistyökumppania toteuttamaan muutosturvavalmennuksia tai pohditko omaa suuntaa kohti unelmaduunia? Puunnon valmentajalla Petra Beddalla on vuosien kokemus tuloksekkaasta ryhmien ja yksilöiden työnhaku- ja uravalmennuksesta eri toimialoilta