Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu työkalu, joka kuvaa ihmisten toimintatapoja, eroavaisuuksia ja vahvuuksia.

Ihmisten luontainen erilaisuus tulee esiin käyttäytymisessä, erilaisissa tavoissa toimia, reagoida ja ajatella. Ryhmässä ihmisten erilaisuus parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa mutta se voi tuoda mukanaan myös haasteita ja jännitteitä. Jotta ihmisten erilaisuus voidaan aidosti hyödyntää, on se otettava käyttöön voimavarana.

Peili-käyttäytymisprofiili sopii erinomaisesti työyhteisön ja esimerkiksi esimiestyön kehittämiseen, sillä se antaa konkreettisia välineitä ihmisten välisten erojen johtamiseen ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseen. 

Peili-työkalu auttaa ymmärtämään ja kuvaamaan ihmisten erilaisia toimintatapoja. Peilin avulla on mahdollisuus kirkastaa vuorovaikutukseen liittyviä vahvuuksia ja nähdä kehittämistarpeet.

Peili kertoo miten muut näkevät sinun toimivan ja reagoivan erilaisissa tilanteissa. Erityisesti Peili-työkalusta on hyötyä silloin, kun työskennellään erityyppisten ihmisten kanssa. Pääosin käyttäytymisprofiilia käytetään ryhmävalmennuksissa, mutta sen avulla voidaan syventää myös yksilön prosessia. Peili on

  • helppo ja tutkittu työkalu työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja tuloksellisuuden parantamiseen.
  • antaa yhteisen kielen ilmiöiden tarkasteluun
  • ennaltaehkäisee ristiriitoja
  • auttaa ymmärtämään ihmisten reaktioita haastavissa tilanteissa
  • auttaa kehittämään omaa vuorovaikutusta

Peili-käyttäytymisprofiiliin sisältyy kolme osiota

  1. Käyttäytymistyyli, joka on kaiken perusta. Käyttäytymistyyli kuvaa henkilön luontaista toimintatapaa ja tuo henkilön vahvuudet esille.
  2. Kohtaamiskyky, joka mittaa ryhmän tai yksilön yhteistyökykyä
  3. Luottamuksen rakentaminen, joka kertoo miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa.

Peili-käyttäytymisprofiilin tulokset puretaan aina yhdessä sertifioidun valmentajan kanssa workshopissa. Aikaa on hyvä varata 1-2 päivää. Tämä voidaan jakaa myös esimerkiksi kolmeen puolenpäivän workhsopiin.

Peili-arviot toteutetaan yhteistyössä Peili Consulting Oy:n kanssa.

Ymmärrys kollegoita kohtaan kasvoi ja varmasti tulee näkymään viestinnässäni heitä kohtaan.

Parasta oli keskusteleva ja avoin ilmapiiri, jonka luomiseen kouluttajalla on valtava merkitys.

Puunto – Valitse valoisampi työelämä

Palvelut

Työhyvinvointia edistävät palvelut

Puunto tarjoaa tiimeille ja työyhteisöille työhyvinvoinnin edistämiseksi työnohjausta, valmennuksia, työpajoja ja kehittämishankkeita.

Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa tarkastellaan ja kehitetään toimintatapoja ja löydetään uusia näkökulmia. Työnohjauksessa voi tuulettaa ajatuksia, oppia itsestä ja samalla saada lisää ymmärrystä myös muiden käyttäytymiseen.

Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu työkalu, joka kuvaa ihmisten toimintatapoja, eroavaisuuksia ja vahvuuksia. Peili-käyttäytymisprofiili sopii erinomaisesti työyhteisön ja esimerkiksi esimiestyön kehittämiseen, sillä se antaa konkreettisia välineitä ihmisten välisten erojen johtamiseen ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseen.

Uravalmennus

Etsitkö yhteistyökumppania toteuttamaan muutosturvavalmennuksia tai pohditko omaa suuntaa kohti unelmaduunia? Puunnon valmentajalla Petra Beddalla on vuosien kokemus tuloksekkaasta ryhmien ja yksilöiden työnhaku- ja uravalmennuksesta eri toimialoilta