Työhyvinvointia edistävät palvelut

Työhyvinvointi ei synny itsestään vaan vaatii systemaattista johtamista. Työhyvinvointia tukevassa työyhteisössä on hyvinvoinnin huomioivat rakenteet ja prosessit, palveleva johtamisote ja mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä. Työhyvinvointia kehitetään yhdessä koko organisaation kanssa, jolloin myös vaikuttavuus on suurimmillaan.

Puunto tarjoaa tiimeille ja työyhteisöille työhyvinvoinnin edistämiseksi

 1. Valmennuksia ja työpajoja esim. tyhy-päiviin
 2. Työnohjausta
 3. Työhyvinvoinnin kehittämishankkeita

Workshopit ja luennot tyhy-päiviin

Lyhyet luennot ja workshopit ovat omiaan silloin, kun tarkoitus on nostaa tekemisen energiaa tai saada työkaluja esimerkiksi stressin hallintaan. Monet valmennuksista sopivat myös muutostilanteiden jälkeiseen aikaan yhteistyötä ja tiimihenkeä vahvistamaan tai esimerkiksi tyky- tai tiimipäivään. Esimerkkejä teemoista:

 • Työyhteisön arvo- ja visiotyöpaja
 • Yhteistyön kehittäminen: tiimin perustehtävän tarkastelu, yhteisten tavoitteiden kirkastaminen ja roolien selkeyttäminen
 • Ammatillinen identiteetti ja kasvu osana työyhteisön identiteettiä ja strategiaa
 • Palautteen antaminen ja puheeksi ottaminen
 • Työhyvinvoinnin vahvistaminen: sekä yksilön että organisaation johtamisen näkökulmasta
 • Ajan- ja mielenhallinta
 • Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Itsensä johtaminen, omien rajojen tunnistaminen ja jämäkkyyden harjoittelu

Työhyvinvointihankkeet

Työhyvinvoinnin kehittämishankkeet ovat osa Puunnon palveluita. Kehittämishankkeet lähtevät yleensä liikkeelle nykytilan mittaamisella. Nykytilan kartoittamisen ja tulosten purkamisen jälkeen jälkeen päästään suunnittelemaan kehittämistoimenpiteitä henkilökuntaa osallistavilla workshopeilla.

Työhyvinvoinnin mittaamisessa Puunnolla on käytössä KivaQ W-kysely, joka on työterveyshuollon ammattilaisen kehittämä lyhyt, nopea ja käyttäjäystävällinen mutta samalla kattava työhyvinvointikysely.

Työntekijät vastaavat mielellään KivaQ W-kyselyyn sen vaivattomuuden ja anonymiteetin takia. Vastaaminen tapahtuu verkossa tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Kyselyssä on 7 vakiokysymystä, ja vakiokysymysten lisäksi kyselyyn voi lisätä 1−3 omaa kysymystä.

KivaQ:n avulla työhyvinvointihankkeelle saadaan vertailukelpoiset mittarit, joilla toimenpiteiden vaikuttavuutta on helppo arvioida säännöllisesti. KivaQ:n vastausprosentti on yleensä korkea, sillä siihen vastaaminen on nopeaa ja yksinkertaista.  

KivaQ kyselyyn voidaan yhdistää myös henkilökohtaiset haastattelut. Yksilöhaastatteluilla on mahdollisuus kartoittaa työhyvinvoinnin tilaa ja kehittämiskohtia pintaa syvemmältä.

Hinta

Hintaan vaikuttaa prosessin pituus ja osallistujien määrä. Saat ehdotuksen kokonaisuudesta alkukartoituksen jälkeen.

Työnohjaus – paikka pysähtymiselle ja työn kehittämiselle

Työnohjaus on prosessi, jossa tarkastellaan ja kehitetään toimintatapoja ja löydetään uusia näkökulmia. Työnohjausta hyödynnetään usein myös oman ammatillisen kasvun tukena ja silloin, kun omassa työroolissa tapahtuu muutoksia. Työnohjaukset soveltuvat tiimeille, esimiehille, yksilöille ja koko työyhteisölle.

Esimerkkejä workshop-aiheista

Erilaisille persoonille

 • Haluatko tunnistaa millainen persoona itse olet ja mitkä ovat käyttäytymiseesi liittyvät vahvuudet?
 • Tarvitsetko kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten persoonien välillä?
 • Tahdotko oppia johtamaan ja motivoimaan erilaisia persoonia?
 • Haluatko tietää, miten rakennetaan luottamusta ihmisten kanssa? 
 • Kaipaatko käytännön työkaluja vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön?

Valmennuksessa osallistujat saavat henkilökohtaisen käyttäytymisprofiilin, sekä työkaluja erilaisten persoonien kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Viitekehyksenä toimii henkilökohtainen Peili™ käyttäytymisprofiili sekä kohtaamiskyky- ja luottamuspalaute.

Peili-käyttäytymisprofiili on kansainvälisesti tunnettu turvallinen valmennustyökalu. Petra Bedda on sertifioitu Peili-coach. 

Tasapainoa tarvitsevalle

 • Kaaos työpöydällä?
 • Työn ja arjen hallinta kadoksissa?
 • Oman työn tavoitteet ja mielekkyys hukassa?
 • Hankala sanoa ei jämäkästi ja arvostavasti?
 • Vaikeuksia työn, vapaa-ajan ja perheen yhteensovittamisessa?

Turbulenssi työelämä vaatii meiltä kaikenlaisia taitoja, kuten muutosvalmiutta ja kykyä johtaa itseään. Tässä koulutuksessa harjoitellaan ajan- ja mielenhallintaa, sekä omaksutaan työkaluja omaan arkeen vietäväksi.

Huipputiimeille

 • Yhteinen tavoite hukassa?
 • Väärinkäsityksiä ilmassa?
 • Erilaisia persoonia ja erilainen tapa toimia?
 • Omat roolit epäselviä?
 • Haastavaa löytää myönteistä mindsettiä?

Huipputiimin valmennuksessa voidaan kehittää vuorovaikutusta, lisätä yhteistä ymmärrystä, kirkastaa tavoitteita ja ryhmäyttää muutosten kourissa kamppailevaa tiimiä. Tiimin jäsenet omaksuvat ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja saavat työkaluja haastavien tilanteiden hallintaan. 

Puunto – Valitse valoisampi työelämä

Palvelut

Työhyvinvointia edistävät palvelut

Puunto tarjoaa tiimeille ja työyhteisöille työhyvinvoinnin edistämiseksi työnohjausta, valmennuksia, työpajoja ja kehittämishankkeita.

Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa tarkastellaan ja kehitetään toimintatapoja ja löydetään uusia näkökulmia. Työnohjauksessa voi tuulettaa ajatuksia, oppia itsestä ja samalla saada lisää ymmärrystä myös muiden käyttäytymiseen.

Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu työkalu, joka kuvaa ihmisten toimintatapoja, eroavaisuuksia ja vahvuuksia. Peili-käyttäytymisprofiili sopii erinomaisesti työyhteisön ja esimerkiksi esimiestyön kehittämiseen, sillä se antaa konkreettisia välineitä ihmisten välisten erojen johtamiseen ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämiseen.

Uravalmennus

Etsitkö yhteistyökumppania toteuttamaan muutosturvavalmennuksia tai pohditko omaa suuntaa kohti unelmaduunia? Puunnon valmentajalla Petra Beddalla on vuosien kokemus tuloksekkaasta ryhmien ja yksilöiden työnhaku- ja uravalmennuksesta eri toimialoilta