dialogi

Dialogisuus työyhteisössä

Kiinnostuin dialogisuus-käsitteestä muutama vuosi sitten opiskellessani työnohjaajaksi. Työnohjaajana dialogi on yksi keskeisimpiä työskentelytapoja, ja työnohjaajana voin tukea työyhteisöjä harjoittelemaan ja edistämään dialogisuuden taitoja. Miksi dialogisuutta kannattaa harjoitella työyhteisössä? Millaista hyötyä siitä on ja millaisia esteitä siihen liittyy? Mitä dialogisuus on? Dialogisuus tarkoittaa keskustelua, jonka tavoitteena on uuden ja yhteisen ymmärryksen luominen. Dialogisuus on halua kuunnella […]

Lue lisää