MIOS-hanke, Mieli Suomen Mielenterveys ry

Hyödynsimme Puunto Oy:n ja Petran palveluita osana MIOS-hanketta MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä. Petra ohjasi vapaaehtoisia ryhmänohjaajiamme sekä ryhmä- että yksilöohjauksessa hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja arvojaan.

Petra on työssään perusteellinen ja asiantunteva. Hänen toiminnassaan minua puhutteli sitoutuminen myönteiseen ajatteluun, ja pyrkimys tuoda myönteisiä näkökulmia kaikkiin kohtaamisiin ja tilanteisiin. Helposti jäämme jumiin vaikeiden ja negatiivisten teemojen ympärille. Petran lempeässä, mutta jämäkässä ohjauksessa huomio viedään kuitenkin asioihin, joihin pystymme elämässämme ja esimerkiksi ammatillisella polullamme vaikuttamaan.

Tämän näkökulman esiin nostaminen ei ole aina kovin helppoa, ja siksi sitä kovasti Petran työskentelyotteessa arvostan. Suosittelen Petraa ja Puunto Oy:tä vastaavanlaisiin prosesseihin erittäin lämpimästi.

Emilia Frantsi, projektipäällikkö, MIOS-hanke