Työyhteisön kehittäminen

Dialogisuus työyhteisössä

Kiinnostuin dialogisuus-käsitteestä muutama vuosi sitten opiskellessani työnohjaajaksi. Työnohjaajana dialogi on yksi keskeisimpiä työskentelytapoja, ja työnohjaajana voin tukea työyhteisöjä harjoittelemaan ja edistämään dialogisuuden taitoja. Miksi dialogisuutta kannattaa harjoitella työyhteisössä? Millaista hyötyä siitä on ja millaisia esteitä siihen liittyy? Mitä dialogisuus on? Dialogisuus tarkoittaa keskustelua, jonka tavoitteena on uuden ja yhteisen ymmärryksen luominen. Dialogisuus on halua kuunnella […]

Lue lisää

Vaihtoehtojen tutkiskelua

Elämä tarjoilee isoja ja pieniä valinnanpaikkoja koko ajan. Nämä paikat ovat hienoja mahdollisuuksia pysähtyä pohtimaan vaihtoehtoja. Työelämässä opittu nopeatempoisuus ja ratkaisukeskeisyys ajavat usein paineeseen tehdä nopeita päätöksiä. Monesti siitä on hyötyäkin, mutta menetämme paljon, jos nopeudesta tulee ainoa tapa toimia. Valintoja rauhassa tutkimalla saattaa selvitä sekin, mitä kohti ei kannata mennä. Tutkiminen voi näyttää seuraukset, […]

Lue lisää

Rapsuta minua sanoillasi

Työyhteisöjen suurimmat kompastuskivet liittyvät yleensä viestintään. Ihmiset osaavat substanssinsa, mutta vuorovaikutus voi aiheuttaa päivittäin päänvaivaa. Silti vuorovaikutukseen ei yrityksissä juurikaan kiinnitetään huomiota strategisena tekijänä, vaikka ongelmat voivat pahimmillaan aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita. Kiinnostavaa eikö totta? Puhutaanpa puheesta lisää. Mitä tapahtuu, jos et keskustele työkaverin kanssa asiasta, joka on jäänyt sinua kaivelemaan? Luultavasti käyt keskustelun omassa […]

Lue lisää

Luvassa suotuisaa motivaatioilmastoa

Organisaatio voi sytyttää työntekijöiden motivaatiokipinän rakentamalla tietoisesti ja suunnitelmallisesti motivaatioilmastoa. Motivaatioilmasto saa työntekijät sitoutumaan, yrittämään ja viihtymään. Keskinäisen kilpailun sijaan korostetaan henkilökohtaista kehittymistä. Yhteistyö ja jatkuva oppiminen kukoistavat. Motivaatio on yksi tutkituimpia ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Motivaatio antaa energiaa, saa asettamaan tavoitteita ja ylittämään esteet. Se saa opiskelemaan, sitoutumaan tiukkaan tavoitteeseen tai innostumaan uudesta projektista. […]

Lue lisää

Uskomusten taklaaminen

Uskomukset ja ajatusvääristymät vaikeuttavat meitä hyödyntämästä omaa potentiaaliaan. Usein emme ole edes kovin tietoisia siitä, millaisia ajatusesteitä mielessä on, niin sinut olemme niiden kanssa ja tottuneet toimimaan niiden ohjauksessa. Omia uskomuksia pääsee työstämään jo sillä, että pysähtyy tunnistamaan millaisia ajatuksia kytkeytyy toimintaamme tai estää meitä tekemästä asioita joita ehkä haluaisimme tehdä. Kun tunnistaa ajatuksen, voi […]

Lue lisää

Toimeenpanontaito – motivaatiovideosarja 3/3

Työelämän motivaatiovideo-sarjan viimeisessä osassa käsitellään sitä, mitä tarvitaan silloin, kun motivaatio on totaalisen hukassa. Miten esimies tai organisaatio voi toimillaan tukea tavoitteisiin pääsyä silloinkin, kun työntekijöiltä on kipinä hukassa. Aiemmat videosarjan osat on julkaistu toukokuussa 2018. Tästä videoon >>> 

Lue lisää