Johtaminen

Muutosjohtaja – rakenna luottamusta

Tämän päivän työyhteisöissä luottamuksen merkitys korostuu. Työntekijöiden roolit ja vastuut kasvavat ja tiimit ovat yhä itseohjautuvampia. Yhteistyötä tehdään yli organisaatiorajojen. Luottamus voi olla henkilöiden välistä, mutta sen lisäksi luottamus voi kohdistua organisaation institutionaalisiin käytänteisiin, kuten strategiaan, visioon ja rakenteisiin sekä päätöksentekoon ja johtamiseen. Luottamus ei ole muuttumaton asia, vaan se vahvistuu tai heikentyy yhteistyön ja […]

Lue lisää

Tulevaisuusajattelua Maija Poppasen tapaan

Osallistuin hiljattain Sitran kehittämään tulevaisuustyöpajaan. Siellä kaikkien piti kirjoittaa ylös kahdeksan sanaa, jotka tulevat mieleen sanasta tulevaisuus. Lopuksi sanat koottiin yhteiselle alustalle. Työskentely toi hyvin esille, miten monenlaisia mielleyhtymiä tulevaisuus herätti. Jollekulle se toi mieleen riskejä ja uhkia, toiselle mahdollisuuksia. Jokaisella oli oma käsitekarttansa. Osallistujille oli pysäyttävää havaita, mitä sanoja ylipäätään voi liittää tulevaan. Yleensä […]

Lue lisää

Rapsuta minua sanoillasi

Työyhteisöjen suurimmat kompastuskivet liittyvät yleensä viestintään. Ihmiset osaavat substanssinsa, mutta vuorovaikutus voi aiheuttaa päivittäin päänvaivaa. Silti vuorovaikutukseen ei yrityksissä juurikaan kiinnitetään huomiota strategisena tekijänä, vaikka ongelmat voivat pahimmillaan aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita. Kiinnostavaa eikö totta? Puhutaanpa puheesta lisää. Mitä tapahtuu, jos et keskustele työkaverin kanssa asiasta, joka on jäänyt sinua kaivelemaan? Luultavasti käyt keskustelun omassa […]

Lue lisää

Luvassa suotuisaa motivaatioilmastoa

Organisaatio voi sytyttää työntekijöiden motivaatiokipinän rakentamalla tietoisesti ja suunnitelmallisesti motivaatioilmastoa. Motivaatioilmasto saa työntekijät sitoutumaan, yrittämään ja viihtymään. Keskinäisen kilpailun sijaan korostetaan henkilökohtaista kehittymistä. Yhteistyö ja jatkuva oppiminen kukoistavat. Motivaatio on yksi tutkituimpia ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Motivaatio antaa energiaa, saa asettamaan tavoitteita ja ylittämään esteet. Se saa opiskelemaan, sitoutumaan tiukkaan tavoitteeseen tai innostumaan uudesta projektista. […]

Lue lisää

Uskomusten taklaaminen

Uskomukset ja ajatusvääristymät vaikeuttavat meitä hyödyntämästä omaa potentiaaliaan. Usein emme ole edes kovin tietoisia siitä, millaisia ajatusesteitä mielessä on, niin sinut olemme niiden kanssa ja tottuneet toimimaan niiden ohjauksessa. Omia uskomuksia pääsee työstämään jo sillä, että pysähtyy tunnistamaan millaisia ajatuksia kytkeytyy toimintaamme tai estää meitä tekemästä asioita joita ehkä haluaisimme tehdä. Kun tunnistaa ajatuksen, voi […]

Lue lisää

Toimeenpanontaito – motivaatiovideosarja 3/3

Työelämän motivaatiovideo-sarjan viimeisessä osassa käsitellään sitä, mitä tarvitaan silloin, kun motivaatio on totaalisen hukassa. Miten esimies tai organisaatio voi toimillaan tukea tavoitteisiin pääsyä silloinkin, kun työntekijöiltä on kipinä hukassa. Aiemmat videosarjan osat on julkaistu toukokuussa 2018. Tästä videoon >>> 

Lue lisää