Uskomusten taklaaminen

Uskomukset ja ajatusvääristymät vaikeuttavat meitä hyödyntämästä omaa potentiaaliaan. Usein emme ole edes kovin tietoisia siitä, millaisia ajatusesteitä mielessä on, niin sinut olemme niiden kanssa ja tottuneet toimimaan niiden ohjauksessa.

Omia uskomuksia pääsee työstämään jo sillä, että pysähtyy tunnistamaan millaisia ajatuksia kytkeytyy toimintaamme tai estää meitä tekemästä asioita joita ehkä haluaisimme tehdä. Kun tunnistaa ajatuksen, voi sitä haastaa. Mistä tiedän, että asia on juuri näin? Mitä todisteita minulla on ajatukseni tueksi? Onko ollut hetkiä, jolloin asia olisi ollut toisella tavalla?

Systeeminen konstellaatio on voimallinen keino taklata omia uskomuksiaan. Systeeminen konstellaatio on saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin kehittämä toiminnallinen ja kokemuksellinen menetelmä, jonka avulla tutkitaan yhteisöjen dynamiikkaa.

Järjestämme syyskuussa yhdessä systeemisen konstellaation asiantuntija Tarja Tiittasen työpajan uskomusten taklaamisesta. Teimme videon siitä, mitä on systeeminen konstellaatio, ja miten sitä voi hyödyntää niin yksilöt kuin työyhteisöt oman toimintansa kehittämisessä. Vaikkapa jumitilanteiden tai rajoittavien uskomusten purkamisessa. Tästä videoon >>