Tiina oivalsi, ein sanomista ei tarvitse pelätä

Tiina Vigelius osallistui myönteinen muutos -verkkovalmennukseen syksyllä, koska halusi löytää lisää tasapainoa ja hyvinvointia kiireiseen arkeensa.  

Vaativan työn ja muun elämän yhteensovittamisessa rajojen asettaminen on oman jaksamisen kannalta välttämätöntä. Myönteinen muutos -verkkovalmennus antaa välineitä ja itsevarmuutta itsensä johtamiseen työelämässä.

Restonomiksi opiskeleva Tiina työskentelee hotellin vastaanotossa, joka on työympäristönä varsin hektinen. Työvuoroon sisältyy jatkuvasti rinnakkaisia työtehtäviä, joten kiireen tunnulta ja työn keskeytyksiltä ei voi välttyä.

Kiireinen työ, korkeakouluopinnot ja huolehtiminen siitä, että jää myös vapaa-aikaa ei ole helppo palapeli.

”Ennen valmennukseen osallistumista, olin pohtinut, kuinka voisin kehittää työtapojani ja lisätä työhyvinvointia”, kertoo Tiina.

Myönteinen muutos -verkkovalmennus sopii erityisesti henkilölle, joka on kiinnostunut itsensä kehittämisestä ja on avoin uusille tavoille ajatella ja toimia.

Valmennuksen myötä itsetuntemus kypsyy, tavoitteiden asettelu ja asioiden priorisointi selkeytyvät. Nämä taidot korostuvat hektisessä työelämässä, joka on kuormittavaa, täynnä muutoksia ja epävarmuutta.

Valmennuksen anti on sovellettavissa monelle alalle ja valmennuksesta saatuja oppeja voi hyödyntää myös elämässä laajemminkin.

Valmennuksesta Tiinalla on vain hyvää sanottavaa. Valmentaja Petra Bedda on asiantunteva, positiivinen ja rohkeuteen kannustava.

”Valmentajaa oli helppo lähestyä ja valmennuksesta välittyi aito auttamisenhalu”, toteaa Tiina.

Nämä ominaisuudet ovat äärimmäisen tärkeitä valmentajalle, jotta valmennuksesta muodostuu aidosti tiivis ja vuorovaikutteinen prosessi kaikille osapuolille.

Itsensä johtaminen perustuu itsetuntemukseen

Itsensä johtaminen linkittyy vahvasti itsetuntemukseen. Puhutaan itsensä johtamisen taidosta, jota voi ja tuleekin kehittää pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa. Kaiken toiminnan ja muutoksen ytimessä on itsestään huolehtiminen, suoden hyväksyvää ja armollista asennetta itseään kohtaan.

Valmennus antaa hyviä työkaluja nykyisten tapojen tiedostamiseen, niiden analysointiin sekä uusien tapojen muodostamiseen. Nämä työkalut ovat tärkeässä roolissa muutosprosessissa.

Tiinan kohdalla valmennus auttoi avaamaan silmiä esimerkiksi sen suhteen, mihin asioihin omaa energiaa kuluu eniten työpäivän aikana.

”Sain valmennuksesta hyviä tärppejä energiatasojen hallintaan ja huomasin aiempaa paremmin, miten energiatasot muuttuvat päivän mittaan, kertoo Tiina.

Valmennus antaakin kiitettävästi eväitä siihen, kuinka jaksaa töissä paremmin, miten asettaa myönteisiä ja realistisia tavoitteita ja miten priorisoida tekemisiään.

Itsevarmuutta rajojen asettamiseen

Tämän päivän työelämä vaatii itsevarmuutta ja rohkeutta monella tapaa. Valmennuksessa käydään läpi, miten työelämässä uskaltaa asettaa rajoja. Valmennus tukee itsevarmuuden kasvattamista, jolloin kynnys rajojen määrätietoiseen asettamiseen madaltuu.

Tiina on ollut tyytyväinen saamiinsa vinkkeihin ja oivalluksiin rajojen asettamisen suhteen. Tiina kokee oppineensa kuulostelemaan paremmin jaksamistaan ja tuntemaan omia rajojaan aiempaa paremmin.

Erilaisia vaatimuksia täynnä olevassa työelämässä, jossa monella jaksaminen on kortilla, omien voimavarojen tunnistaminen ja rajojen asettaminen alkaa olla välttämätöntä.

”Ein sanomista ei tarvitse pelätä”, toteaakin Tiina.

Tiinan tärkeimpiin kokemuksiin valmennuksesta kuuluu myös asennoituminen siten, että ”riittävän hyvä on täysin ok”. Tämä asennoituminen on siirtynyt konkreettisesti Tiinan työhön, tuoden työn tekemiseen uutta ja tuoretta näkökulmaa.

”Herkemmin stressaantuvalle ja perfektionismiin taipuvaiselle nämä oivallukset ovat olleet todella tärkeitä”, sanoo Tiina.

”Myönteinen muutos” on tiivis ja vuorovaikutteinen valmennus

Verkkovalmennuksen kesto on 8 viikkoa ja jokaisella viikolla on oma teema. Teemoja käsitellään alustusten ja harjoitusten muodossa.

Tiina koki erittäin hyödylliseksi esimerkiksi audiomateriaalit, joita saattoi kuunnella kätevästi työmatkalla. Valmennuksen kotitehtävät eli harjoitukset ovat selkeitä ja käytännöllisiä.

”Harjoitukset ovat lyhyitä, napakoita ja helposti käytäntöön vietäviä, niitä voi tehdä helposti työpäivän aikana tai vielä työpäivän jälkeenkin”, summaa Tiina.

Valmennuksen aikana teemoja syvennetään ryhmäohjauksissa, jotka toteutetaan skypen välityksellä. Näissä ohjauksissa on mahdollista käsitellä teemoja syvällisemmin ja myös ohjata henkilökohtaisissa kysymyksissä.  

Lisäksi valmennukseen osallistujille on luotu keskustelualustaksi oma Facebook-ryhmä. Ryhmäläisten välinen keskustelu voi olla hyvinkin antoisaa, joka tukee vielä osaltaan muutosten tekemistä.

”Ryhmän keskusteluista ja toisten kurssilaisten kokemuksista sain itselleni vielä lisää vinkkejä ja uusia ajatuksia”, kertoo Tiina. 

Myönteinen muutos verkkovalmennukseen osallistumalla:

  1. Itsetuntemus kehittyy ja itsensä johtaminen paranee
  2. Ajatus- ja toimintamallien tunnistaminen kirkastuu
  3. Tavoitteen asettelu ja asioiden priorisointi selkeytyvät
  4. Itsevarmuus kasvaa ja rajojen asettaminen helpottuu
  5. Hyvinvointi ja jaksaminen lisääntyvät

Seuraava valmennus käynnistyy 27.1.2020. Kun ilmoittaudut mukaan 10.1. mennessä, saat hinnasta -15 % koodilla MUUTOS2020. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä.