Kiltti tarvitsee rajojen tunnistamista

Kiltti ihminen joustaa, eikä osaa huolehtia rajoistaan. Omien rajojen asettaminen voi olla vaikeaa kaikilla elämän osa-alueilla. Kilttiä saattaa ahdistaa ja uuvuttaa, mutta hän auttaa silti ja suhtautuu muihin empaattisesti ja myötätuntoisesti.

Kiltin on tärkeä olla kiltti ennen kaikkea itselleen. Sillä sen kiltti unohtaa hyvin helposti. Kiltti on tottunut asettamaan toiset ja heidän tarpeensa etusijalle elämässään. Kiltillä on huono itsetunto ja hän kokee usein riittämättömyyden tunteita. Kiltti voi kokea itsensä arvokkaaksi vain silloin, kun auttaa ja palvelee muita. Jos kiltiltä kysyy, hänen voi olla hyvin vaikea sanoa, mitä hän itse haluaa ja tarvitsee. Hänestä tuntuu, että hänen tarpeensa eivät ole niin tärkeitä kuin muiden.

Kiltti voi hyötyä jämäkkyyden harjoittelusta. Siinä auttaa, kun muistaa, että kukaan ei ole vastuussa toisen ihmisen tunteista. Ei edes kiltti. Jos joku loukkaantuu tai syyllistää siitä, että hänelle sanoo ei, se on hänen ongelmansa, joka hänen täytyy itse käsitellä. Jämäkkyyden harjoittelu ei ole kiltille helppoa, mutta hänellä on hyvät mahdollisuudet kehittyä siinä. Kiltti voi oppia käsittelemään syyllisyyden ja hylätyksi tulemisen tunteita, joita rajojen asettaminen voi aiheuttaa.

Kun kiltti alkaa suunnata energiaansa muiden sijasta itseensä, tulee elämästä muutakin kuin selviytymistä. Arkeen vapautuu keveyttä, iloa ja rentoutta.